Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.11.2018
  • KurumSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin lisans ve ön lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar