Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.12.2020
  • KurumSanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında çalışan personelin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar