Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.03.2020
  • KurumSanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmelik; sanayi ve teknoloji uzmanı ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcılarında aranacak nitelikleri, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında istihdam edilecek sanayi ve teknoloji uzmanları ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar