www.mevzuattakip.com.trSanko Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Sanko Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sanko Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarına kabul-kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma, kendi isteğiyle kayıt sildirme, ilişik kesme ve izinler ile ilgili esasları kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.34321&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Sanko%20%C3%9Cniversitesi%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA