Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.02.2016
  • KurumSavunma Sanayii Müsteşarlığı

Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Savunma Sanayii Müsteşarlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar hariç diğer görevli personelden şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar