Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.05.2019
  • KurumSelçuk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar