Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.01.2016
  • KurumSelçuk Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar