www.mevzuattakip.com.trSığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik


Bu Yönetmelik; sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin belirlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, sığır karkasları için belirlenen sınıflandırma ölçütleri ile sınıflandırma ölçütlerinin uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.


URL: https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=36117&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA