www.mevzuattakip.com.tr



Sınır Değer Hesabının Tekrar Yapılıp İhaleye İlişkin Kararın Yeniden Alınması


Bu Karar, isteklinin gerçek kişi olarak ihaleye katıldığı, teklif zarfının üzerinin ad soyadı yazılarak imzalandığı dikkate alındığında, idarece teklifin uygun kabul edilmesi ve teklif bedelinin sınır değer hesabında da göz önünde bulundurulması işleminin yerinde olduğuna ilişkin kurul kararıdır.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA