Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.01.2017
  • KurumSinop Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar