Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.09.2019
  • KurumSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim birimleri ile araştırma ve uygulama merkezlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar