Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.06.2019
  • KurumSivas Cumhuriyet Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin ders kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlarına ilişkin genel esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar