Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2019/56)

  • Mevzuat Tarihi22.11.2019
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu Tebliğ; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Tarım Kanunu


Yorumlar