Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.06.2008
  • KurumÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı

Bu Yönetmelik; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemek, uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar