Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

  • Mevzuat Tarihi11.04.1928
  • KurumTBMM

23/7/1995 tarih ve 4123 sayılı bu Kanun; tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tah-ribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili İçerikler

Not: Buradaki içerikler, sistemde yer alan içeriklerin sadece küçük bir kısmını kapsamaktadır. Tamamının burada yer alması için çalışmalar devam etmektedir.


Yorumlar