Tarsus Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.04.2019
  • KurumTarsus Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Tarsus Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar