www.mevzuattakip.com.trTeklif Dosyasında Tüzel Kişi Ortaklarının T.C. Kimlik Numarasının Bulunmaması


Bu Karar, isteklinin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numarasının sunulmadığı ve söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı görüldüğünden idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığına ilişkin kurul kararıdır.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA