Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.01.2019
  • KurumTrabzon Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Trabzon Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar