TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.12.2004
  • KurumTürkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.

Bu Yönetmeliğin amacı, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak, serbest rekabet yoluyla ve en uygun fiyatla, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün yararını göz önünde bulundurmak suretiyle ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde ve istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar