www.mevzuattakip.com.trTürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında görevli personelin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personel ile 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi uyarınca görev yapan personeli kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18414&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA