Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.09.2020
  • KurumTürkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

Bu yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Türkiye Adalet Akademisinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Akademi personelinden, 5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar