www.mevzuattakip.com.trTürkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ilgili yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının tasarımı, temini veya üretimi, başvurusu, kişiselleştirmesi, dağıtımı, teslimi, iptali, imhası, kimlik doğrulama yöntemi, biyometrik verilerin alınması ve işlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.34001&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%20Kimlik%20Kart%C4%B1%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA