Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.01.2019
  • KurumTürkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş...

Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup,Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar