Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.11.2020
  • KurumTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar