www.mevzuattakip.com.trTürkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik; Borsada faaliyet gösteren aracıların yetkilendirilmesi, faaliyetleri, gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, elektronik ürün senedi ve elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin Borsada alım satımına aracılık edilmesi, aracıların yetkilendirilmesi, bu yetkinin askıya alınması ve iptali, aracıların gözetim ve denetimi ile aracılık hizmetlerine dair diğer işlemleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31441&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=T%C3%BCrkiye%20%C3%9Cr%C3%BCn%20%C4%B0htisas%20Borsas%C4%B1nda%20Arac%C4%B1l%C4%B1k%20Faaliyetleri%20ile%20Arac%C4%B1lar%C4%B1n%20G%C3%B6zetimi%20ve%20Denetimi%20Hakk%C4%B1nda%20Y


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA