Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi28.04.2011
  • KurumTütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Bu Yönetmelik; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında meslek personeli hariç olmak üzere, ücret ve mali haklar dışında Devlet Memurları Kanununa tabi personelden müdür ve daha alt görevlere atanacakları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar