Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.09.2020
  • KurumUşak Üniversitesi

Bu yönetmelik; Uşak Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim (tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları) ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar