Uşak Üniversitesi Tekstil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.10.2018
  • KurumUşak Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Tekstil Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Uşak Üniversitesi Tekstil Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar