VUK, AATUHK, GVK, KVK, KDVK, GVK, EVK, VveİVK, MTVK, DVK, HK, 3505 Sayılı Kanun, KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. K., BGK, 1318 ve 4208 S. Kanunlar İle 178 S.KHK ve 190 S. KHK'de Değ.Yap.Hk.K.

  • Mevzuat Tarihi22.07.1998
  • KurumTBMM

22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı bu Kanun, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, 3505 Sayılı Kanun, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, Belediye Gelirleri Kanunu, 1318 Ve 4208 Sayılı Kanunlar İle 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ve 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması amacıyla yürürlüğe koyulmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar