www.mevzuattakip.com.trYalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik, Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


URL: https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34928&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA