www.mevzuattakip.com.trYapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ


Bu Tebliğ; 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, grubu aynı kalmak şartıyla yayımlanmıştır.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21495&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YAPI,%20TES%C4%B0S%20VE%20ONARIM%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20%C4%B0HALELER%C4%B0NDE%20KULLANILAN%20M%C3%9CTEAHH%C4%B0TL%C4%B0K%20KARNELER%C4%B0%20VE%20%C4%B0%C5%9E%20B%C4%B0T%C4%B0RME%20BELGELER%C4%B0N


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA