www.mevzuattakip.com.trYapılan Hak Edişlerde Fiyat Farkı Hesaplanmaması Nedeniyle Geriye Dönük Fiyat Farkı Hesabı


Bu Görüş; söz konusu yapım işinde, işe ait Sözleşme'nin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14. maddesi gereğince, yapılan hak edişlerde fiyat farkı hesaplanmadığı, ancak yüklenicinin Kamu İhale Kurumu tarafından 08.08.2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 12. maddesinde düzenleme yapıldığı ve fiyat farkı hakkı doğduğu belirtilerek geriye dönük fiyat farkı talep edilmesine ilişkindir.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA