www.mevzuattakip.com.trYapım İşinde Ocak Yerinin Değiştirilmesinin Zorunlu Olduğu Durumlarda Fiyat Farkı


Bu görüş, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işinin devamı sırasında, kullanılacak çakıl filtre imalatı için gerekli olan malzemenin, ihale aşamasında tespit edilen ocaktan başka ocak sahasından alınmasının uygun olacağına karar verildiği durumda fiyat farkının nasıl hesaplanacağı konusuna ilişkindir.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA