Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.08.2016
  • KurumYaşar Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Yaşar Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretim esasları, sınavları ve mezuniyet koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Yaşar Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar