www.mevzuattakip.com.trYatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik


Bu Yönetmelik; ilgili mevzuatı kapsamında kurulacak olan organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.29020&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Alanlar%C4%B1n%C4%B1n%20Belirlenmesine%20Dair%20Y%C3%B6netmelik


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA