www.mevzuattakip.com.trYatırımların Ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 2)


Bu Tebliğ; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 5350 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında, gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.9612&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA