www.mevzuattakip.com.trYozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23827&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Bozok%20%C3%9Cniversitesi%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretimi%20Uygulama%20ve%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Merkezi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA