www.mevzuattakip.com.trYükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında, ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere Yükseköğretim Kurulundan önceden izin almak kaydıyla yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında sermaye şirketi statüsünde kurulacak teknoloji transfer ofisinin teşkili, görevleri, yönetimi ve yükseköğretim kurumuyla ilişkisine yönelik çalışma usul ve esasları ile teknoloji transfer ofisinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24143&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA