www.mevzuattakip.com.trYükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği


Bu Yönetmelik, ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikteki araştırma için birden fazla devlet yükseköğretim kurumunun iş birliği ile koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde ortak uygulama ve araştırma merkezinin kurulması ve merkezlerin işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34626&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA