Tüm Belediye Ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN)Salih EROL, Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan hemen hepsi TÜM BEL SEN üyesi 51 kamu emekçisi emekliliğe zorlama, bastırma ve sindirme amacıyla, görevlendirme adı altında şehir merkezinden kilometrelerce uzaktaki yerleşim yerlerine sürgün edildiğini iddia etti.

Belediye otobüsü dahi çalışmayan ancak 3 saate varan otobüs yolculuklarıyla ulaşılabilen ve her hangi bir yemek hizmeti dahi bulunmayan bu yerlere yapılan sözde görevlendirmelerle kamu emekçileri hemsosyal yaşamlarından kopardığı hem de can güvenlikleri tehlikeye attığına değinilen açıklamada şu şfadelere yer verildi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlara yönelik baskı ve saldırılarının ardı arkası kesilmiyor.
Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan sendikal haklarını kullanan kamu emekçileri, Ankara Büyükşehir Belediyesinde müdürler tarafından hedef gösterilip tehdit edilmeyle, kimi zaman fiili şiddet dahi kullanılan müdahalelerle ve haklarında açılan soruşturmalarla yıllardır engellenmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde onlarca üyemiz hakkında Sendikamızın grev kararına uydukları gerekçesiyle memuriyetten çıkarmayı dahi öngören disiplin soruşturmaları açılmıştır.

Bu zamana kadar ki bu baskı ve müdahaleler büyükşehir belediyesi yönetimine yetmemiş olacak ki son olarak, yıllardır şehir merkezinde çalışan, hemen hepsi Sendikamız üyesi 51 kamu emekçisi arkadaşımız, şehir merkezinden yüzlerce kilometrelerce uzak yerlere görevlendirme adı altıda sürgüne gönderilmiştir.

6360 sayılı Torba yasayla Büyükşehir Belediyeleri görev bölgelerinin il sınırlarına genişlemesi bahanesi üzerinden gerçekleştirilen söz konusu bu görevlendirme adı altındaki sürgünlere tabi olan arkadaşlarımızın hemen hepsinin Sendikamız üyesi olması ve aralarında Sendikamız işyeri temsilcileri ile Ankara 1 nolu şube yöneticilerinin bulunması yapılan bu işlemin asıl amacının ne olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Birçoğu mühendis, teknisyen, tekniker ve memur olan bu arkadaşlarımız, görev ve vasıflarıyla ilgisiz bir şekilde Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki asfalt işlerinin Şereflikoçhisar merkez, Şereflikoçhisar Devekovanı, Kesikköprü Bala, Nallıhan, Kalecik, Çubuk ve Beypazarı gibi şehir merkezinden kilometrelerce uzaktaki fiilen işlemez şantiyelerine sürülmüştür. 

Arkadaşlarımızın sürüldüğü bu yerlerin birisi haricinde hiçbirine belediye otobüsü çalışmamakta, ulaşım geliş-gidiş altı saatlik yolculuk süreleri ve günlük 50-60 TL'lik masraf gerektiren şehirlerarasıotobüslerle sağlanmaktadır. Hatta 9 arkadaşımızın sürüldüğü Şereflikoçhisar'ın 30 kilometre dışındaki Devekovanı'na ise günde bir kere geliş gidiş yapan bir köy minibüsü dışında her hangi bir ulaşım vasıtası bulunmadığından arkadaşlarımız görev yerlerine ancak özel araçlarla gidebilmektedir.

Hemen hepsi şehir merkezi dışında olan bu yerlerde çalışanlara yemek hizmeti verilmediği gibiçalışanların yemek ihtiyaçlarını ceplerinden karşılayabilecekleri herhangi bir büfe dahi bulunmamaktadır. Bunun yanında masa ve sandalye dışında başkaca her hangi bir araç gereç bulunmayan bu mekanların fiziki olanaksızlıkları dikkate alındığında emekçilerin istese dahi buralarda kamu hizmet sunmayacağı açıkça görülecektir.  Zaten söz konusu bu görevlendirmelerin her hangi bir iş tanımı dahi yapılmadan gerçekleştirilmesi bu görevlendirmelerin kamu yararı veya iş gerekliliğinden değil de personelin baskılanması, sindirilmesi ve emekliliğe zorlanması amacıyla yapıldığını kanıtlamaktadır.

Görevlendirme adı altında yapılan bu sürgünlere tabi tutulan kamu emekçilerinin birçoğu yıllardır Ankara büyükşehir belediyesinde özenle ve dikkatle çalışmış, emekliliği gelmiş arkadaşlardır. Belediye yönetiminin 6360 sayılı yasa gereği kendisine bağlanan şehir merkezinden uzak bu yerlerde çalıştırmakiçin oralardaki kapanan belediye ve il özel idare personellerini almayıp bu arkadaşlarımızı görevlendirmesi; arkadaşlarımıza zorla emeklilik dayatmasından başka bir şey değildir.  Zaten yenigörev yerlerine giden arkadaşlarımıza koordinatör adı altındaki belediye yetkililerinin “belediyeyi yıllardır sömürdünüz artık emekli olun da kadro başaltın” şeklinde sözler etmesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları fazlalık gören ve belediyeyi kendi siyasal kadrolaşma yeri olarak gören yaklaşımını açık etmiştir.

Sürgüne tabi tutulan arkadaşlarımız görevlendirme yazıları kendilerine tebliğ edildikten hemen sonra toplu bir şekilde yönetimle görüşmek istemiş, belediye yönetimi ancak tek tek görüşeceğini söyleyerek arkadaşlarımızın kolektif iradesini hiçe saymıştır. Arkadaşlarımız bu konuda diretince de belediyedeçalıştıklarını iddia ettikleri ancak kimsenin daha önceden göremediği kişilerce yaka paça belediye binası dışına atılmışlardır. Fiili arbedeye varan bu müdahalede yeni ameliyat olmuş bir arkadaşımız başta olmak üzere birçok arkadaşımızın can güvenliği alenen tehdit edilmiştir.   

Bütün bunlardan hareketle açıkça görülmektedir ki, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu sözde görevlendirme işlemi kamu yararı veya işin gerekliğinden değil; kendisine biat etmeyen, gerektiği yerde hakkını arayan sendikalı kamu emekçilerini sindirmek, işyerlerinden ve sosyal ortamlarından uzaklaştırarak adeta izole etmek, sindirmek ve emekliliğe zorlamak amacıyla yapılmıştır. 

Emekçilerin çalışma ve sendikal haklarını kullanmasını engellemeye yönelik müdahale niteliği taşıyan bu sürgünler bu itibarla anayasamıza ve yasalara aykırı olup, iş barışını da bozucu niteliktedir.
Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi bu hukuk dışı ve anti demokratik yöntemlerle Sendikamızı ve üyelerimizi yıldırabileceğini veya teslim alacağını zannediyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Bugüne kadar sürdürülen bütün baskı ve saldırılar da olduğu gibi bu sürgünler de değil bizleri yıldırmak birlikteliğimizi, mücadele azmimizi ve kararlılığımızı artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
Sürgüne gönderilen bütün arkadaşlarımız böylesi hukuk dışı, anti demokratik ve ayrımcı yöntemlere teslim olmayacaklarını göstermek adına, anayasanın ve yasaların kendilerine tanıdığı hak ve özgürlükleri kullanarak can güvenliklerinin ve çalışma koşullarının olmadığı bu sürgün yerlerine gitmeyecektir.

Arkadaşlarımız, bu sabah kendilerinin bilgi ve onayı olmadan yapılan bu görevlendirmeleri kabul etmediklerini belirten dilekçelerini kadrolarının bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına vererek, hukuka uygun görevleri kendilerine tebliğ edilene kadar ana binada mesailerine devam edeceklerini belirtmişlerdir.

Kurulduğu günden bugüne, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı üyelerinin yanında olmuş bu kapsamda gerek hukuksal gerekse fiili ve meşru alanda her türlü yolla mücadele etmiş Sendikamız, dün olduğu gibi bugün de hemen hepsi üyemiz olan bu arkadaşlarımızın hakları için her türlü yollamücadele edecektir.

Ülke genelinde binlerce üyemizin örgütlü gücü karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesi dün olduğu gibi bugün de bu hukuk dışı uygulamasından er ya da geç geri dönmek zorunda kalacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine çağrımız iş barışını bozmaktan ve kamu zararı yaratmaktan başka bir işe yaramayacak bu uygulamayla amacınıza ulaşamayacaksınız.

Bu nedenle hukuka aykırı bu uygulamadan bir an önce vazgeçin, görevlendirmeleri geri alın, arkadaşlarımızın eğitimlerine ve tecrübelerine dayalı olarak bugüne kadar çalıştıkları görevlere ve kurumlara bir an önce geri iade edin ve bundan sonra da bir daha çalışanlar üzerinde emeklilik dayatması, sendikal engeller gibi anti demokratik müdahalelerde bulunmayın.

kamuajans.com