DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Sigorta Primi Desteği

Türkiye İş Kurumundan gelen yazıda TYP kapsamında yapılan hakedişlerden 6661 sayılı kanun kapsamında yapılan asgari ücret destek tutarı indirimlerinin düşülmesi için kurumumuzun 1 sayılı cetvel dışında olunması gerektiği belirtilmekte ve Maliye Bakan...

Hafriyat Malzemesi Satışı Hk.

Belediyemize ait hafriyat döküm ve depolama alanında toplanmış olan hafriyat malzemesi özel bir şirket tarafından alınarak elektrik indirme merkezi zemin dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Alınan hafriyat malzemesi için fiyat belirlenerek ücret t...

İdari Para Cezası

Sayın Hocam, Beldemizde Devlet Demir Yollarının mal indirme bölümünde yerleşim yerlerine çok yakın olarak vagonlardan hayvan yemi olarak indirilen tarım ürünlerinden çıkan tozlar mahalle sakinlerimizi çok rahatsız etmekte olup bu konuda çok şikayet a...

Ticari Plakada Araç Değişikliği

Hocam, Belediyemizce satışı yapılan T Ticari plakanın sahibi tarafında takılı bulunduğu araçtan başka bir araca aktarmak isteniyor. Yaptığımız araştırmalarda plakayı önceki aracından boşa çıkarmadan yeni araca devrinin yapılamayacağı yönünde bilgi ve...

Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale get...

2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ, kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekâletle kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin bel...

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait iş yerlerinin çalışma usul ve esasları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usu...

Belediye Şirketinin Binek Araç Alımı Hk.

Selam hocam, Belediye Şirketi üzerinden binek araç alabilir mi? 4734 tabi mi alır ise alım prosedürü nedir? Vereceğiniz cevaptan dolayı tşk...

İrtifak Hakkı Bedeli

Hocam kolay gelsin. Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinden jeotermal firmasına ait boru hattı geçmektedir. Söz konusu eylem için belediyemiz işgaliye veya başka bir şekilde ücret talep edebilir mi? Teşekkür ederim

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik,14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları için DSİ il...