DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Üyelerinin İstifası Hk.

Çiftçi malları koruma başkanlığındaki 5 asil 5 yedek üyenin hepsi istifa etmesi durumunda koruma başkanı görevden düşer mi? Sonrasında izlememiz gereken yol nedir?

Seyyar Lpg Tüp Satışının Engellenmesi

Hocam hayırlı günler, ilden ilçemiz mücavir alanında seyyar olarak lpg tüp satışı yapan kişi tespit edilmiş zabıta ekiplerince bu şekilde satış yapmasının hem emniyet hem de ruhsat yönünden uygun olmadığı ikazları yapılmasına akabinde idari para ceza...

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul...

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilecek olan Ajans personelinin nitelik, istihdam, çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve bunların hak ve yükümlülüklerini tespit etmek amacıyla yürürl...

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ, atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlem...

Binek Araç Satışı Hk.

Belediyemize ait 2016 model Mercedes Benz marka hizmet aracı ekonomik ömrünü tamamlamamış olmasına rağmen yakıt ve servis masraflarının çok yüksek olması sebebiyle 2886 sayılı kanuna göre meclis kararı ile satışı yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Mem...

Yıkım Kararına İlişkin İşlemler

Bir vatandaş başka bir vatandaşın kaçak yapısını şikayet etmiş, yapıyla ilgili tüm işlemler yapılarak yıkım aşamasına getirilmiştir. Ancak şikayetçi vatandaş Belediyeye başvurarak şikayet ettiği başkasına ait yapıyla ilgili yapılan tüm işlemleri belg...

Zabıta Tutanaklarının Encümene Sunulması

Hayırlı akşamlar. Zabıta tarafından 5326 sayılı Kanuna göre kesilen idari para cezaları encümene ne zaman gönderilmeli? Bu cezanın encümene gönderilmesinde belirli bir süre var mıdır?

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, taşkın ve rüsubat kontrolü maksadıyla tasarlanan mühendislik yapıları ile akarsular üzerindeki köprü ve menfez gibi sanat yapılarının temel hidrolik tasarım kriterlerinin, akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler ile d...