DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları ile İlgili 2020/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritalarıyla İlişkin Usul ve Esaslar

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7252)

Bu kanun; Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkindir.

Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; kıyı ve geçiş suları da dahil olmak üzere bütün yerüstü su kütlelerinin iyi duruma ulaşabilmesi için sağlanması gereken çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, açık deniz haricindeki...

Sıfır Atık Projesinde Vatandaşların Ödüllendirilmesi Hk.

Merhaba hocam, belediyemiz olarak sıfır atık projesi kapsamında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, çevremizi temiz tutmak ve her çöp çöp değildir faaliyeti yaymak amacıyla kart çıkartıp, her atık türüne göre de puanlama yapıp vatandaşlara dağıttığımız...

Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ, 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden paylaşılan verilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve...

İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi ve Ödeme Vadesi Hk.

Sayın Hocam; Belediye Encümenince alınmış 3194 sayılı Kanunun 32 ve 42. maddeleri gereği kaçak yapıdan dolayı imar para cezası kesilmiş encümen kararı ilgili kişiye tebliği tarihi itibariyle 15 gün mü/30 gün mü gelirler şefliğince vade günü ve indiri...

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve...

Belediye Kanunu ile İhale ve Personel Uygulamalarında Kan ve Sıhri Hısımlık Kısıtlamaları

Bu yazıda; kamu görevlilerinin; bazı görevleri yürütürlerken veya üyeleri oldukları komisyon, kurul veya meclislerdeki toplantılarına iştirak ederlerken belli derecelerdeki kan ve sıhri hısımları ile ilgili karşılaşılan sınırlamalar açıklanmıştır.

Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayo...

Zabıta Komiserliğine Motorsiklet Alımı Hk.

Belediyemiz zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet motosiklet aracına ihtiyaç vardır. Belediyemizin 2020 Yılı Bütçesinin T-1 cetvelinde motosiklet aracı yoktur. Meclis kararı ile T-1 cetveline motosiklet aracı ilave edilerek alımı yapılabilir...