• Ana Sayfa
  • İçerik
  • Diğer Mahalli İdareler Mevzuatı

Diğer Mahalli İdareler Mevzuatı

Bu kategori mahalli idarelerin yürütecekleri iş ve işlemler ile onları ilgilendiren mevzuattan;

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı, 

- Kamu Görevlileri Mevzuatı,

- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı,

- İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı,

- İhale Mevzuatı,

- Mali Mevzuat

kategorilerinde doğrudan yer alamayacak ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

İçerik Türü
Sıralama