DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Belediye Şirketinin Binek Araç Alımı Hk.

Selam hocam, Belediye Şirketi üzerinden binek araç alabilir mi? 4734 tabi mi alır ise alım prosedürü nedir? Vereceğiniz cevaptan dolayı tşk...

İrtifak Hakkı Bedeli

Hocam kolay gelsin. Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinden jeotermal firmasına ait boru hattı geçmektedir. Söz konusu eylem için belediyemiz işgaliye veya başka bir şekilde ücret talep edebilir mi? Teşekkür ederim

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik,14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları için DSİ il...

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Üyelerinin İstifası Hk.

Çiftçi malları koruma başkanlığındaki 5 asil 5 yedek üyenin hepsi istifa etmesi durumunda koruma başkanı görevden düşer mi? Sonrasında izlememiz gereken yol nedir?

Seyyar Lpg Tüp Satışının Engellenmesi

Hocam hayırlı günler, ilden ilçemiz mücavir alanında seyyar olarak lpg tüp satışı yapan kişi tespit edilmiş zabıta ekiplerince bu şekilde satış yapmasının hem emniyet hem de ruhsat yönünden uygun olmadığı ikazları yapılmasına akabinde idari para ceza...

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul...

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilecek olan Ajans personelinin nitelik, istihdam, çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve bunların hak ve yükümlülüklerini tespit etmek amacıyla yürürl...

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ, atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlem...

Binek Araç Satışı Hk.

Belediyemize ait 2016 model Mercedes Benz marka hizmet aracı ekonomik ömrünü tamamlamamış olmasına rağmen yakıt ve servis masraflarının çok yüksek olması sebebiyle 2886 sayılı kanuna göre meclis kararı ile satışı yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Mem...