DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Mem...

Yıkım Kararına İlişkin İşlemler

Bir vatandaş başka bir vatandaşın kaçak yapısını şikayet etmiş, yapıyla ilgili tüm işlemler yapılarak yıkım aşamasına getirilmiştir. Ancak şikayetçi vatandaş Belediyeye başvurarak şikayet ettiği başkasına ait yapıyla ilgili yapılan tüm işlemleri belg...

Zabıta Tutanaklarının Encümene Sunulması

Hayırlı akşamlar. Zabıta tarafından 5326 sayılı Kanuna göre kesilen idari para cezaları encümene ne zaman gönderilmeli? Bu cezanın encümene gönderilmesinde belirli bir süre var mıdır?

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, taşkın ve rüsubat kontrolü maksadıyla tasarlanan mühendislik yapıları ile akarsular üzerindeki köprü ve menfez gibi sanat yapılarının temel hidrolik tasarım kriterlerinin, akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler ile d...

Araç Alımı hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz daha önceki tarihlerde diğer kurumlardan bedeli karşılığım da araç (Kamyonet, minibis vb) alımı yapmıştır. Bu alımlar Meclis kararı alarak gerçekleştirilmiştir. Şimdi almak istediğimiz kamyonet şahsa aittir. Yine Meclis karar...

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; motorlu araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, çevreci alternatif yakıt kullanımının teşvik edilmesine, hava kirlet...

Hizmet Alım İşinde Önceki Kafilelerle Geziye Götürülmüş Kişilerin Daha Sonraki Kafilelerle Tekrar Tekrar Geziye Götürülmesi

Bu Karar; hizmet alımı işinde önceki kafilelerle geziye götürülmüş kişilerin daha sonraki kafilelerle tekrar tekrar götürülmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Borsada faaliyet gösteren aracıların yetkilendirilmesi, faaliyetleri, gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, elektronik ürün senedi ve elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem söz...

Belediye Şirketleri Hk.

Sayın Hocam; 1-) Belediyemizin binde 1 ortaklığı olan A.Ş. 'nin mali tablolarının Sayıştaya gönderilmesi gerekmete midir? Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemine belge ve bilgi girilmesi zorunluluğu var mıdır? 2-) İş güvenliği kapsamında işyeri hekimi ve...

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve sa...