DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Arşivlik Malzemelerin Muhafaza Süresi Hk.

Belediye arşivi ayıklama ve imha işlemleri hakkında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen ve Meclis kararlarının geriye dönük olarak imha edilmesi için ikincil mevzuat gereğince saklama süreleri mevcut mudur? Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödeme...

Bedelli Askerlik Başvurusu Yapıp, Henüz Celp Dönemi Gelmeyenler Aday Olabilir Mi?

Bu yazıda, bedelli askerliğe başvurup, henüz askerlik görevini yapmayanların, seçimlerde aday olup olamayacakları değerlendirilmiştir.

Kamu Malına Zarar Vermenin Cezası

Sayın Hocam, Belediyemizin mahalle sakini bahçesindeki ağacı keserek Belediyemizin oyun parkındaki oyuncaklara büyük oranda zarar vermiştir. Park bahçeler müdürlüğü ve zabıta ekiplerimiz tutanakla durumu tespit edip, hasar maliyeti de çıkartarak konu...

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri sorumlusuna başvuru, kurula şikayet sürelerinin hesaplanması hususlarında yapılan kamuoyu duyurularına ilişkindir.

Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kişisel veri ihlali bildirim usul ve esaslarına ilişkindir.

İş Makinesi Alımında Meclis Kararı

İş makinası alımı için meclis kararı alınması gerekli midir?

Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla; Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları...

Plastik Poşet Kullanımının Azaltılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Plastik Poşet Kullanımının Azaltılması"na ilişkin genelgesidir.

Emlak Vergisi Kaydının Kapatılması

Merhaba iyi çalışmalar. Bir mükellefimizin taşınmazı mahkeme kararı ile maliye hazinesine (orman) geçmiş, fakat maliye ve tapu tescil işlemi yapmamış tapu kaydı mükellefimizin adına gözükmekte fakat mükellef mahkeme kararını gerekçe göstererek emlak...

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/3)

Bu Tebliğ; Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe ko...