DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Hafriyat Malzemesi Satışı Hk.

Belediyemize ait hafriyat döküm ve depolama alanında toplanmış olan hafriyat malzemesi özel bir şirket tarafından alınarak elektrik indirme merkezi zemin dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Alınan hafriyat malzemesi için fiyat belirlenerek ücret t...

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1426)

Bu Yönetmelik, Türk Boğazlarında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için hazırlanmış olup Türk Boğazlarında seyir yapacak tüm gemileri kapsar.

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, karma/ihtisas endüstri bölgesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faa...

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/30)

Bu Tebliğ; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlam...

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesi...

İdari Para Cezası

Sayın Hocam, Beldemizde Devlet Demir Yollarının mal indirme bölümünde yerleşim yerlerine çok yakın olarak vagonlardan hayvan yemi olarak indirilen tarım ürünlerinden çıkan tozlar mahalle sakinlerimizi çok rahatsız etmekte olup bu konuda çok şikayet a...

Ticari Plakada Araç Değişikliği

Hocam, Belediyemizce satışı yapılan T Ticari plakanın sahibi tarafında takılı bulunduğu araçtan başka bir araca aktarmak isteniyor. Yaptığımız araştırmalarda plakayı önceki aracından boşa çıkarmadan yeni araca devrinin yapılamayacağı yönünde bilgi ve...

Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale get...

2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ, kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekâletle kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin bel...

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait iş yerlerinin çalışma usul ve esasları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usu...