DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla h...

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazı...

Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Mersin Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim, ikinci öğretim v...

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİTEK) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilim...

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTEDEHAM) Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTEDEHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarını...

Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlan...

Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Yalova Üniversites...

Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik...

Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazı...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19)

Bu Tebliğ, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, yürürlükte bulunan damp...