DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin ve fragmanların değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile sinema filmi gösterimlerine ilişkin denetimlere dair görev ve yetkiler ile usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırl...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

Bu Tebliğ; 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesin...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmı...

Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ABRSM) Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasl...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)

Bu Karar; Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, ölçme, değerlendirme ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, lisan...

Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Adalet Bakanlığında mevzuat çalışma komisyonlarının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak komisyonların kuruluş ve çalışma usulleri ile mali hü...

Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; nükleer düzenleme uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına atanmaları ile nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumluluk...

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Görev Sürelerinin 31/12/2020 Tarihine Kadar, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Görev Süresinin 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1664)

Bu Karar; 1- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev sürelerinin 31/12/2020 tarihine kadar, 2- Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal...

Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmelerini; helal akreditasyon ve helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyul...