DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çık...

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlem...

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda lisans ve ön lisans eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemek amacıyla çıkarıl...

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çı...

Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış...

Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans,...

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla...

Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; hayvan dokusundan türetilen cansız ürünler veya cansız hale getirilmiş hayvan dokusu kullanılarak imal edilen, implante edilebilir aktif tıbbi cihazlar da dâhil tıbbi cihazların piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması ile ilgili özel g...

Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Kastamonu Üniversitesinde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat...

Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin eğitim–öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Antalya...