DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Akdeniz Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup,...

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla h...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıy...

İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2572)

Bu Karar; kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip olan ve ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek iç piy...

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573)

Bu Karar; Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amacıyla hazırlanmı...

Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların İkinci Derece Kara/Deniz Askeri Yasak Bölge İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2574)

Bu Karar; ekli harita ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların ikinci derece kara/deniz askeri yasak ilan edilmesine ilişkindir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir B...

İbn Haldun Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri i...

İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Eği...

İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Bakırçay...