DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/60)

Bu Tebliğ; organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla...

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcıların...

TS 2337-8 Pimler - Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/19)

Bu Tebliğ; TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, bu standard, anma çapı 5mm ≤ d₁ ≤ 50mm olan, sertle...

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliğ

Bu Tebliğ, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmes...

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kabulüne, kayıt işlemleri...

MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmeli; MEF Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, MEF Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü diploma programlarındaki eğitim...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, hazırlanmış olup, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversite...

Öğrencilerin Yurt Dışı Gezileri İçin Gri Pasaport Verilmesi Hk.

İyi günler, İlçemizdeki okullarında başarılı olan bir grup öğrenciyi ödül olarak yurtdışıdaki Bulgaristan ve Romanya daki kardeş kentimize geziye götürmek istiyoruz. Gri pasaport çıkartıp götürebilir miyiz? Prosüdür konusunda bilgi verirseniz memnun...

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması ve sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğre...

Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.