DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarıl...

Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Karadeniz Teknik Üniversitesinin eğitim, öğretim, a...

Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış o...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin eğ...

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/7)

Bu Tebliğ; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin ge...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarı...

Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılm...

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen t...

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla...

İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış o...