DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kuru...

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

Bu Tebliğ; 3/6/2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kor...

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Düzce Ü...

Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarı...

Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Erciyes...

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama,...

Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çı...

Ankara Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Bilim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve idari birimlerinin görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Ankara Bilim Üniversitesinin yönetimine, idari ve akademik işleyişine, görevler...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarımsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyl...

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla...