Belediye Meclis Üyelerinden Başkan Yardımcısı Görevlendirilmesi

MİARGEM Başkanı Halil Memiş, belediyelerde başkan yardımcısı atamaları ve görevlendirmeleri hakkında MİARGEMTV’de değerlendirmeler yaptı.

Belediyelerde Özel Kalem Müdürü Atamaları

Bu makale, belediyelerde özwel kalme müdürlüklerine yapılacak atamalatın usul ve esaslarına yöneliktir.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

Bu yazıda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun mahalli idareleri ilgilendiren hükümleri herhangi bir yorum veya değerlendirme yapılmadan verilmiştir.

Belediye İşletme ve Şirketlerinin İhale Kanunundan İstisna Tutulması

Bu makalede, belediyelerin tek başlarına veya birden fazla belediyeyle müştereken, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirket, işletme ve döner sermayeli kuruluşların; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3'üncü maddesinin (g) bendi uyarınca, 4734 sayılı Kanundan muafiyetlerini sağlayan şartlar ile bu muafiyetin ortaya çıkardığı sonuçlar incelenmiştir.

7. Dönem Toplu Sözleşmenin Mahalli İdareler Personelinin Mali Haklarına Yansıması

Bu makalede, 7. Dönem Toplu Sözleşme ile Karar kapsamında; mahalli idareler personelini ilgilendiren kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar değerlendirilmiş, yerel yönetim hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal haklar ise önceki dönem toplu sözleşme ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Yerel Seçim Sürecinde Belediyelerde İhale Kısıtlamaları

Salih Üçüncü tarafından kaleme alınan bu yazıda, belediyelerin yapacakları ihalelerden hangilerinin mahalli idareler seçimlerinden sonraki 6 aylık süreyi geçemeyeceği değerlendirilmiştir.