İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Yapı Denetim Hk.

Belediyemizde Zemin+1 kat dan oluşan projeye inşaat ruhsat onayının yapı denetime mi tabi olacağı yoksa fenni mesuller ile mi olacağı hakkında ikileme düşülmüştür. Bizi yasal dayanağı ile aydınlatırsanız seviniriz. Proje şöyleki; zemin kat daki taban...

Ruhsat Süresi Dolan Binaya Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi Hk.

  Yeni yapılacak binaya 2012 yılında inşaat ruhsatı verilmiş, bu inşaat için 2018 yılında SGK'dan borcu yoktur yazısı alınmıştır. Bina sahibinin şu an yapı kullanım izin belgesi talepleri vardır. Ancak 2012 yılındaki ruhsatın süresi bitmiştir. İskan...

Tesisat Katı Hk.

Merhaba Hocam, bir arsanın yumuşak zemin yapısı gereği Bodrum Kat yapılamadığından dolayı 1. katı tesisat katı olarak tasarlanmış 5 kata imarlı parsele ait projedeki bu katın (tesisat katının) katdan sayılmayacağını yönetmelik gereği değerlendirebile...

İmar Planı Revizyonu ve Askı Süreci Hk.

Belediyemizce İller Bankası aracılığıyla Uygulama İmar Planı Revizyonu yaptırılmış, Plan Belediye Meclisince onaylanarak 1 aylık askı süresi 23.12.2019 tarihinde başlamıştır. Bu tarihten önce bazı parsellerde imar tadilatı değişikliği için Belediye M...

Rize İli, Merkez İlçe, Çarşı ve Piriçelebi Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2038)

Bu Karar; Rize İli Merkez İlçe, Çarşı ve Piriçelebi mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine ilşkindir.

Köy Döneminde Yapılmış Olan Binalar İçin İçme Su Aboneliği

Sayın hocam, İçme Suyu Amirliğince içme suyu abone işlemlerinde tereddüde düşüldüğünden dolayı; 5393 sayılı kanun çerçevesinde İlçemiz Çamiçi Köyü Mahalleye dönüştürülmüştür; ancak yeni oluşan mahalle sakinlerinin su abonelikleri konusunda yeterli ka...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)

Bu Tebliğ; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla...

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1879)

Bu Karar; Sinop İli, Boyabat İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine ilişkindir.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Camiikebir, Caferiye, İbrahimpaşa ve Kuloğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1886)

Bu Karar; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Camiikebir, Caferiye, İbrahimpaşa ve Kuloğlu mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın yenileme alanı olarak belirlenmesine ilişkindir.

Asansör Zorunluluğu Hk.

Hocam merhabalar; Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 34. maddesinin 4 bendinde;"(Değişik: RG-28/7/2018-30492) Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç 800 m2' den veya kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör...