İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

İmar Planlarına İtiraz Hk.

Belediyemizce İller Bankasına Uygulama+Nazım İmar Planı Revizyonu yaptırılmıştır. Planlarımız Belediye Meclisince onaylanarak 1 aylık askı süresi ile askıya çıkarılmış, askı sırsında 64 parseli ilgilendiren 94 adet dilekçe başvurusu olmuştur. İmar Ko...

İmar Yoluna İnşa Edilen Garaj Hk.

İyi günler hocam, kasaba halkından bir vatandaş imar yoluna ve bir kısmı vatandaşın arsasına tecavüzlü olarak garaj binası yapmıştır. Arsası işgal edilen vatandaş şikayetçi olmuştur. İşgalci hakkında ne tür işlem yapılması gerekir? Yıkım kararı nasıl...

Hükümet Konağı Alanının Belediyece Kamulaştırılması

Hocam, İlçemize Hükümet Konağı yapımı için Kaymakamlık tarafından imar tadilatı yaptırılarak Belediye Meclisince onaylandı ve Hükümet Konağı Alanı imar planlarına işlendi. Bahse konu alan Belediyemiz tarafından kamulaştırılması yapılacak ve Kaymakaml...

Parselasyon Planı Bulunmayan Alanlarda İfraz ve Tevhid İşlemi Hk.

Merhabalar Hocam, 10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesinde “İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapıl...

Kaçak Kantar İnşaatı Hk.

Köyden mahalleye dönüşen bir yerde köy yerleşik plan içinde ruhsatsız bir şekilde sadece temel betonu (30 cm yüksekliğindeki) atılan kantara kaçak yapı cezası kesilebilir mi? Kesilirken temel çalışmasını hangi yapı sınıfı ve hangi grup yapı olarak de...

Yol Boşluğunun Yeşil Alanla Trampası

Sayın Hocam, değişen uygulama imar planının tatbiki neticesinde yoldan ihdas suretiyle oluşan ve müstakil inşaata elverişli bulunmayan parselin 3194 sayılı Yasanın 17’nci maddesi kapsamında İmar görmüş bitişiğindeki hak sahibi parsele satışı yönünde...

Tadilat Ruhsatı ve Deprem Yönetmeliği Hk.

2019 dan önce 2 kat inşaat ve 1 kat yapı kullanma ruhsatı alan bir yapı tadilat ruhsatı alarak zemin kattaki bağımsız bölüm sayısını arttırmak isterse statik projenin yeni Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yapılması gerekir mi? 17.07.2019 tarihinde ç...

Taşınmazlardaki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

300 metrekarelik X parsel üzerinde Belediye (6 metrekare) ve A kişisi (120 metrekare) ile B Kişisi (174 metrekare) hissedar. Belediye tarafından hissedarlara, 6 m2 lik hissenin alınması için, yazı yazıldı. 1) Her iki hissedar almak istediğinde 6 metr...

Kaçak Yapı Hakkında Yapılacak İşlemler

İyi günler hocam, gelen şikayet üzerine a şahsının parselinin hemen bitişinde kaçak yapı yapıldığı, yapılan inceleme sonucu ruhsat alınmadığı kaçak yapıldığı, a şahsının parselinde binasının önünü kapattığı tespit edilmiştir. Kaçak yapılan yapıyı dir...

Otel Yeri Kamulaştırma

Merhaba Kolay Gelsin. 1978 yılında onaylanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde "Park ve Piknik Alanı", "Spor Alanı" "Otopark", "Park Alanı","Otel Motel Hamam Alanı", "Mevcut Kavaklık","kanal" olarak belirtilmiş kısım bulunmaktadır. Bu...