İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Yapı Ruhsatının Yenilenmesi Hk.

Merhaba Sayın Hocam. 3194 sayılı İmar Kanununa göre; 2001 yılında yenileme ruhsatı düzenlenen bir inşaat için ruhsat yenilemesi talep edilmektedir. Ruhsat yenileme işlemleri esnasında dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir. Ruhsatın veriliş yılı ol...

Hisseli Taşınmaz Satışı Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize ait hisseli arsanın tamamı (600,00) m² dir. Belediyemizin hissesi: 150,00m² diğer hissedarın hissesi 450,00 m² dir. Diğer hisse sahibi Belediyemizin hissesini satın almak istemektedir. Bununla ilgili satılması yönünde Meclis...

Mesire Yeri Ayrılması Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz adına 1980 yılında Şeker Fabrikası tarafından tamamı üzerinde Alpullu Belediyesi lehine 99 yıl müddetle intifa hakkı bulunan Çamlık sahası olarak geçen taşınmaz için (orman bakımı- ormanlık vasfının muhafazası ve milli park ş...

Mesire Alanındaki İnşaatların Ruhsatlandırılması ve Bina İnşaat Harçları Hk.

Devlet arazisinde bulunan ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mesire yeri olarak tescillenen alan Orman İşletme Müdürlüğünce 3. şahsa 20 yıllığına kiralanmıştır. Kiralanan alanda Kır Lokantası, Kır kahvesi, İdari bina, Spor Tesis Destek Binası, Büf...

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk

Sarıgöl merkez mahallelerinde 1996 yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri sonucunda oluşan yol, yeşil alanlar ve kamu hizmet alanları üzerinde üzüm bağları ve meyve ağaçları bulunmaktadır, Söz konusu al...

Ruhsatsız Yerde Su Aboneliği Hk.

Belediyemiz mücavir alan içerisinde uygulama imar planı dışında olan taşınmaza Belediyemiz Meclis kararı ile daha önce tüp depolama sahası yapılmasına izin verilmiştir. Taşınmaz sahibi dilekçe vererek yangın anında müdahale de kullanmak amacıyla su b...

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği

Bu Tebliğ; 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği kapsamında çıkarılmış olup, yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil sertifika komisyonu ve d...

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, uygulama imar p...

Plansız Alanlarda Otopark Yönetmeliği ve Otopark Bedeli Hk.

1) 01/04/2021 tarihi ile yürürlüğe giren otopark yönetmeliği ile alakalı olarak; İlçemizde 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan mahallelerde umumi otopark alanları yoktur. İmar planı olmayan mahallelerde otopark sayısı parsel içerisinde çözümlenemezs...

Tarım Arazisine Konteyner Konulması ve Bağ Evi Yapılması Hk.

Yerleşim alanlarının dışında tarla vasfında kadastral yola cephesi bulunan yerlerde bağ evi veya konteyner koyulması için gerekli olan şartlar nelerdir? Bu yapılar ruhsatlandırılabilir mi? Konteyner için elektrik ve su bağlanabilir yazısı verilebilir...