İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Belediye Şirketi İşçisinin Şantiye Şefliği Yapması Hk.

Tamamı belediyemiz sermayeli KHK ile kurmuş olduğumuz şirketimizde çalışmakta olan İnşaat Mühendisi çalışanımız belediye dışında inşaatlarda ek iş olarak geçici Şantiye Şefliği yapmak istiyor yasal açıdan sakıncası var mıdır? İyi çalışmalar diler bil...

Kırsal Mahalle ya da Kırsal Yerleşik Alan Tespiti

Bu makalede, 16 Ekim 2020 tarih ve 31276(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10. Maddesi ile 5216...

Yola Terklerde Ağaç Bedeli Ödenmesi Hk.

3194 sayılı İmar Kanununun 15’inci ve 16’ncı maddesi uyarınca vatandaşın kendi rızasıyla parselinde yola terk işlemi yapmıştır. Terk edilmiş yolda belediye yol açma çalışması yapacaktır. Ancak terk ettiği alanda ardiye ve samanlık gibi yapıları kalma...

İnşaatla İlgili Yargılama Süresinin Ruhsat Süresine İlave Edilmesi Hk.

06.01.2014 tarihinde yapı ruhsatı almış 3 katlı bir yapıda kat malikleri arasında arsa paylarını düzenlemesi konusunda 25.05.2016 tarihinde dava açılmış ve 05.02.2019 tarihinde dava sonuçlanmıştır. Söz konusu dava sürecinden dolayı inşaat seviyesi (y...

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer iş ve...

İmar Para Cezalarında Peşin Tahsil İndirimi Hk.

Kolay gelsin hocam. Kesilen imar para cezaları 15 gün içerisinde yatırılırsa %25 indirim uygulanır mı?

İmar Para Cezası Hk.

İzinsiz yapılaşmadan doğan kesilen imar cezaları bir ay verilen sürede ruhsatlandırılırsa kesilen para cezaları tahsil edilir mi, nasıl bir yol izleyeceğiz? 

İmar Planı İçerisinde Kalan Tarlanın İfrazen Arsa Vasfına Dönüştürülmesi

Hocam;1/1000 ölçekli imar planı içerisinde ayrık nizam 2 kata müsaadeli mesken bölgesinde 20000 m² tarla vasıflı taşınmazın ifraz işlemi yapılıp 18 ayrı parsel oluşturularak ve oluşan parsellerin vasıfları arsaya dönüştürülebilir mi? Tarladan arsaya...

Eksik Katlı Bina Yapılması Hk.

İyi günler hocam, İmar planında ayrık nizam 2 kat olan yere Bodrum+zemin+1 kat (dubleks) şeklinde başvuru yapıldı. Dubleks olduğunda kat adedi artar mı? Ayrıca projede bordum kat ev olarak projelendirilmiştir. bu şekilde ruhsat düzenlenir mi? Diğer b...

SGK İlişiksiz Belgesi ve Yapı Kullanma İzni Hk.

Belediyemize yapılan iskan başvurusu değerlendirmesinde mal sahibi ile mütaahhit arasında mahkemelik bir durum olması sebebi ile sigorta borcu ödenmemiş ve müteahhit ödemiyor, dolayısı ile vatandaşta ödemek istemiyor. Binanın sigorta ilişiğini kestir...