İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Pandemi Sebebiyle Belediyeye Ait Kiralık İşyerlerinden Kira Alınmaması Hk.

Hocam merhaba. 1- Belediyemiz kiracılarından kira indirimi ve kira bedelini almamız konusunda dilekçeler geliyor. Bunun için meclis kararı almamız gerekir mi? Ne yapmamız gerekir? Kaç ay kira bedelini almayabiliriz? 2-Eski imar planlarımız iller ban...

İmar Planlarına İtiraz ve Dava Açma Süresi Hk.

Sayın hocam; 2005 yılında onaylanmış imar planı için bölge idare mahkemesine itiraz edilmiştir. Kesinleşmiş imar planına dava açma süresi var mıdır? Var ise süresi ne kadardır? Dava açmada zaman aşımı var mıdır? 

İmar Planına Aykırı İmar Durum Belgesi Verilmesi Hk.

İlçemiz merkezinde konut imar alanında bulunan bir parsele verilen yapı ruhsatı hakkında yapılan inceleme ile; 09.10.2017 tarih ve 1353 nolu Yapı Ruhsatının 05.09.2017 tarihinde düzenlenen imar durumuna uygun olarak verildiği, ancak İmar Durumunun 01...

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince kamu veya özel kuruluşların bünyesinde kurulmuş laboratuvarlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin belgesi verilmesi için sağlaması gereken genel şartlar,...

İdare Mahkemesince İptal Edilen İdari Para Cezasının Tekrar Verilmesi Hk.

Sayın Hocam, belediyece kaçak yapı yapmaktan bir şirkete idari para cezası kesilmiştir. Şirket cezayı mahkemeye taşımış ve mahkeme bilirkişinin raporuna istinaden (ceza kesilen kaçak yapıyı teknik arkadaşlar 1397 m² üzerinden hesaplamış ancak bilirki...

Müteahhidin Sigorta Borcu Bulunan Yapıya Kısmi İskan Verilmesi Hk.

İyi günler kolay gelsin. İlçemizde müteahit tarafından 20 dairelik bina yapıldı.Yapılan bina inşaatları için belediyeye yapılan yapı ruhsatı başvurusunda ve ekte sunulan yapı ruhsatlarında da görüldüğü üzere “Yapı Sahibi ve Yapı Müteahhidi “ aynı fir...

Hisseli Parseldeki Ruhsatsız İnşaat Hk.

İmar ekiplerince yapılan denetimde X parsel üzerinde yapılan izinsiz yapıya A kişisine 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddelerine istinaden işlem yapılmış ve Belediye encümenince gerekli işlemlerin yapılması için 1 ay süre verilmiş, para cezas...

İmar Yollarının Kamulaştırılmasında Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma Usulü Hk.

Beldemizde bulunan imar yollarının açılması amacıyla kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İmar planı içerisindeki yolların kamulaştırma işlemi için kamu yararı kararı alınmalı mıdır? kamulaştırma iş ve işlemleri nasıl yürütülmelidir?

Baz İstasyonu Yer Kullanım Bedeli Hk.

İyi günler iyi çalışmalar. Belediyemiz ile TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 26/10/2020 tarihinde 3 yıllık (20/11/2020-19/11/2020) 50 m²'lik alanın baz istasyonu için kira sözleşmesi yenilenmiştir. Kira sözleşmesi 3 yıllık peşin 61.500,00 TL...

Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı Hk.

SORU 1: İlçemizde yer alan bir parsel için 2000 yılında mevzi imar planı yapılmış ve tarla vasfında olan parsel imara alınmıştır. Parselin imara alındığı meclis kararında bu bölgede yapılaşma izni istendiği durumda altyapı çalışmalarının mevzii imar...