İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Yola Giden Arsanın Kamulaştırılması

Hocam; Belediyemiz tarafından oluşturulan yolda, vatandaşın haberi olmadan arsasından 100m² lik kısmı yola katılmış. Vatandaş arsasından yola geçen kısmın bedelini talep etmektedir. Bu süreçte kamulaştırma işlemi mi gerekir? Yoksa daha kısa bir süreç...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yerlerin Satışı

Yapı kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliği 7. maddesi 4.bendinde; "Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri...

Mera İşgalinin Tahliyesi

Merhabalar Hocam; İlçemiz sınırları içerisinde Kamu Orta malı olarak kayıtlı olan mera arazisi komşu parsel malikleri tarafından işgal edilerek uzun zamandır kullanılmaktadır. Kaymakamlık meranın tahliye edilmesi için belediyemize yazı ile bildirilmi...

Şirket Vasıtasıyla Çalıştırılan Personelin İmza Yetkisi

Belediyemize ait şirket personeli olan mimar ve inşaat mühendisine imza yetkisi verilebilir mi? İmar işlerinde düzenlenen evraklara imza atabilirler mi? Bu konu ile ilgili görüşlerinizi bekler, saygılar sunarım.

Serbest Nizamda Yapılaşma

İyi günler hocam, Kasaba halkından bir vatandaş nizam şekli S-2 olan bir arsaya garaj yapmış ve garajın üzerine de çatı katı yapmıştır. Vatandaşın garajı komşu parsel sınırına sıfırdır. Vatandaş garajına pencere koymamış, fakat çatı katına yaklaşık 1...

İrtifak Hakkı Bedeli

Hocam kolay gelsin. Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinden jeotermal firmasına ait boru hattı geçmektedir. Söz konusu eylem için belediyemiz işgaliye veya başka bir şekilde ücret talep edebilir mi? Teşekkür ederim

İmar Cezasında Peşin Ödeme İndirimi

Belediyemiz tarafından 3194 sayılı Kanunun 32. maddesine göre ruhsatsız yapı yapmaktan idari para cezası kesilmiştir. Söz konusu cezanın tahsilinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 'lik indirim uygulaması yapılır mı?

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun

Bu Kanun; Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesine...

Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal k...

Parselasyon Yapılmamış Parsellerde İnşaat İzni

İlçemizde kullanılmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan ancak, 18. Madde İmar Uygulaması görmemiş, arsa vasfında ki adalarda ruhsat ve inşaat izni isteyen vatandaşlara 18. Madde İmar Uygulamasın yapılmadan parsel sahibinin...