İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

İmar Para Cezası Hk.

İzinsiz yapılaşmadan doğan kesilen imar cezaları bir ay verilen sürede ruhsatlandırılırsa kesilen para cezaları tahsil edilir mi, nasıl bir yol izleyeceğiz? 

İmar Planı İçerisinde Kalan Tarlanın İfrazen Arsa Vasfına Dönüştürülmesi

Hocam;1/1000 ölçekli imar planı içerisinde ayrık nizam 2 kata müsaadeli mesken bölgesinde 20000 m² tarla vasıflı taşınmazın ifraz işlemi yapılıp 18 ayrı parsel oluşturularak ve oluşan parsellerin vasıfları arsaya dönüştürülebilir mi? Tarladan arsaya...

Eksik Katlı Bina Yapılması Hk.

İyi günler hocam, İmar planında ayrık nizam 2 kat olan yere Bodrum+zemin+1 kat (dubleks) şeklinde başvuru yapıldı. Dubleks olduğunda kat adedi artar mı? Ayrıca projede bordum kat ev olarak projelendirilmiştir. bu şekilde ruhsat düzenlenir mi? Diğer b...

SGK İlişiksiz Belgesi ve Yapı Kullanma İzni Hk.

Belediyemize yapılan iskan başvurusu değerlendirmesinde mal sahibi ile mütaahhit arasında mahkemelik bir durum olması sebebi ile sigorta borcu ödenmemiş ve müteahhit ödemiyor, dolayısı ile vatandaşta ödemek istemiyor. Binanın sigorta ilişiğini kestir...

Acele Kamulaştırma

Kamu yararına kullanılacak olan taşınmazın kamulaştırma işlemleri uzun süreceğinden kamulaştırmasız fiilen el atma hususu düşünülmektedir. Fillen el atma durumunda tapuya kamulaştırma şerhi verilmesi doğru mudur? Yapılması gerekli işlemler nelerdir?T...

Köyden Mahalleye Dönüşen Plansız Alanda İfraz İşlemi Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize bağlı mahalle de (Köyden mahalleye dönüşen) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, Köy Yerleşik alanı içerisinde bulunan 5.500 m² tarlanın 3 parçaya ifrazı talep edilmektedir. Belediye imar müdürlüğümüz encümene su...

Satın Alma Usulüyle Kamulaştırma

İyi günler hocam. İmar planında yaklaşık %80-90'ı imar yolunda kalan parsel bedel karşılığı satın alınabilir mi veya başka bir işlem yapılabilir mi?

Taşınmazdaki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

Merhaba hocam, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan arsa vasıflı bir imar parselinde, 1634/2400 hisse oranına göre büyük pay sahibi olan vatandaş tarafından parselde belediye adına kayıtlı olan 221/2400 hisse satın alınmak istenmektedir. Ancak parsel...

Sanayi Alanında Otopark Bedeli

Saygılar sayın hocam. Bitişik nizamlı sanayi alanı bölgesinde 2 kata ruhsatlı yapılarda ruhsat başvurularında 31/12/2020 tarihine kadar otopark ücreti alınacak mı?

İmar Planı İçerisinde İmar Uygulaması Henüz Yapılmamış Gayrimenkullerin Satışında İktisap Tarihi

Bu Görüş; imar planı içerisinde yer alan ancak imar uygulaması henüz yapılmamış gayrimenkullerin satışında iktisap tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınıp alınmayacağına ilişkindir.