İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Samsun İli, Bafra İlçesi, Aktekke Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1388)

Bu Karar; Samsun İli, Bafra İlçesi, Aktekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Malatya İli, Darende İlçesinde Bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1389)

Bu Karar; Malatya İli, Darende İlçesinde bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları göst...

Malatya İli, Yazıhan, Akçadağ ve Darende İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Ozan Kanyonu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1390)

Bu Karar; Malatya İli, Yazıhan, Akçadağ ve Darende İlçeleri sınırları içerisinde bulunan Ozan Kanyonu Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların Kesin K...

Tadilat Ruhsatı ve Deprem Yönetmeliği Hk.

2019 dan önce 2 kat inşaat ve 1 kat yapı kullanma ruhsatı alan bir yapı tadilat ruhsatı alarak zemin kattaki bağımsız bölüm sayısını arttırmak isterse statik projenin yeni Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yapılması gerekir mi? 17.07.2019 tarihinde ç...

Taşınmazlardaki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

300 metrekarelik X parsel üzerinde Belediye (6 metrekare) ve A kişisi (120 metrekare) ile B Kişisi (174 metrekare) hissedar. Belediye tarafından hissedarlara, 6 m2 lik hissenin alınması için, yazı yazıldı. 1) Her iki hissedar almak istediğinde 6 metr...

Kaçak Yapı Hakkında Yapılacak İşlemler

İyi günler hocam, gelen şikayet üzerine a şahsının parselinin hemen bitişinde kaçak yapı yapıldığı, yapılan inceleme sonucu ruhsat alınmadığı kaçak yapıldığı, a şahsının parselinde binasının önünü kapattığı tespit edilmiştir. Kaçak yapılan yapıyı dir...

Otel Yeri Kamulaştırma

Merhaba Kolay Gelsin. 1978 yılında onaylanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde "Park ve Piknik Alanı", "Spor Alanı" "Otopark", "Park Alanı","Otel Motel Hamam Alanı", "Mevcut Kavaklık","kanal" olarak belirtilmiş kısım bulunmaktadır. Bu...

Yapı Tadilatında Yapı Denetim Sözleşmesi

Merhabalar Hocam; Vatandaşa 2005 yılında 2 Adet Mağaza ve 1 Adet Mesken olmak üzere Yapı Denetimli ruhsat verilmiştir. Aynı yapı için iş bitirme tutanağı düzenlenmiş ve 2014 yılında YKİ düzenlenmiştir. Aynı vatandaş aynı yapı için başvurarak 2 adet m...

İmar Barışı Hk.

Sayın hocam, benim bulunduğum ilçede akaryakıt istasyonum bulunmakta aynı yol güzergahında 834 metre ileride bir istasyon daha bulunmakta mesafe tahdidi nedeni ile LPG gazı satamıyoruz. Bu istasyon ile mahkememiz oldu, size de DANIŞTAY kararını bir ö...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Binaya İlişkin İdari Para Cezasının İptali

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı imar kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilir denilmektedir. İptal işlemi için encümen kararı alınması gerekir mi? Çalışmalarınızda başarılar diler...