İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Adana İli, Pozantı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1528)

Bu Karar; Adana İli, Pozantı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak...

Belediye Başkanı Ek Göstergesi, Müştemilata Su Aboneliği Verilmesi Hk.

Hocam Merhabalar; 1-) Daha önce belediye başkanlığı yapmış ancak şu anda bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan eski başkanımız gittiği kurumda belediye başkanlığı dönemindeki müktesebine uygun olan 3.000 ek göstergeden faydalanmak istemekte anc...

Kapadokya Alan Komisyonunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kapadokya Alan Komisyonunun teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona ermesine dair hükümleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmayan Yapılarda İkamet Edenlere Uygulanacak Yaptırımlar Hk.

Yapı kullanma izin belgesi alınmaksızın inşai faaliyeti kalmamış binada ikamet edilmesi durumunda belediyece imar kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırım var mıdır? Kolay gelsin

Kısmi Yapı Kullanma İzni Hk.

Aynı parsel içinde yer alan 3 bloktan A blok inşai faaliyeti bitmiş iskan olunabilir seviyededir. B blok taşıyıcı sistem inşaat yapımı devam etmektedir. C blok yapı ruhsatı alınmış ancak inşai faaliyeti hiç başlanmamıştır. Ayrıca parsel içinde yapımı...

Parselasyon Planı Bulunmayan Alanlarda İfraz ve Tevhid İşlemi Hk.

3194 sayılı Kanunun üçüncü bölüm başlığı “Arazi ve Arsa Düzenleme Esasları” şeklinde, 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “İma...

Trabzon İli, Arsin İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1481)

Bu Karar; Trabzon İli, Arsin İlçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkindir.

İmar Planlarına İtiraz Hk.

Belediyemizce İller Bankasına Uygulama+Nazım İmar Planı Revizyonu yaptırılmıştır. Planlarımız Belediye Meclisince onaylanarak 1 aylık askı süresi ile askıya çıkarılmış, askı sırsında 64 parseli ilgilendiren 94 adet dilekçe başvurusu olmuştur. İmar Ko...

İmar Yoluna İnşa Edilen Garaj Hk.

İyi günler hocam, kasaba halkından bir vatandaş imar yoluna ve bir kısmı vatandaşın arsasına tecavüzlü olarak garaj binası yapmıştır. Arsası işgal edilen vatandaş şikayetçi olmuştur. İşgalci hakkında ne tür işlem yapılması gerekir? Yıkım kararı nasıl...

Hükümet Konağı Alanının Belediyece Kamulaştırılması

Hocam, İlçemize Hükümet Konağı yapımı için Kaymakamlık tarafından imar tadilatı yaptırılarak Belediye Meclisince onaylandı ve Hükümet Konağı Alanı imar planlarına işlendi. Bahse konu alan Belediyemiz tarafından kamulaştırılması yapılacak ve Kaymakaml...